Fundacja Ancilla
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego